Skoleklasser besøker tros- og livssynssamfunn

LÆRER: Ønsker du hjelp med å organisere et besøk for din klasse?

ELEV: Ønsker du praktisk hjelp med kontakt for en skoleoppgave?